GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

VÅRA KUNDER

Vi levererar till alla göteborgare.

Våra kunder

Vi har ca 270 000 elnätskunder och 90 % av Göteborgs flerbostadshus är anslutna till vårt fjärrvärmenät. Vi har 260 000 elhandelskunder – både i och utanför Göteborg. Vi erbjuder också göteborgaren ett öppet stadsfibernät, som just nu når cirka 100 000 hushåll och 60 000 företag och vi erbjuder även gratis wifi i delar av Slottsskogen.

Våra kunder är vårt allt. Vi vill vara deras bästa energipartner och tillsammans ska vi hjälpas åt för att åstadkomma ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans med våra kunder förstår vi hur staden behöver utvecklas och vi gör vår del genom att utveckla staden under mark – med kablar och rör som måste vara på plats innan nästa bygge ska börja.

Nästan alla aktörer som bygger nytt i Göteborg väljer att ansluta sig till vår fjärrvärme, fjärrkyla, stadsfiber eller gas. Det är ett starkt och glädjande bevis på gott arbete och gör oss väldigt stolta.   

Våra fjärrvärmekunder undvek mycket av kostnaderna som orsakades av den dyra elen under hösten och vintern.

Personal på en restaurang förbereder sig för dagens första gäster.

Våra fjärrvärmekunder undvek mycket av kostnaderna som orsakades av den dyra elen under hösten och vintern.

Personal på en restaurang förbereder sig för dagens första gäster.

Konkurrenskraftiga priser för våra kunder

Vår konkurrenskraft mäts på olika sätt av olika organisationer. Enligt Villaägarnas senaste undersökning har Göteborg landets tredje lägsta fjärrvärmepriser. Att vi under lång tid haft konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser visar också den årliga Nils Holgerssonundersökningen där alla landets 290 kommuner jämförs. I denna undersökning låg vi det senaste året på plats 53 med våra fjärrvärmepriser och på plats 27 med våra elnätspriser.

Ett urval av våra största och mest spännande affärer under 2021

Kund Projekt/plats Produkt Beskrivning
Serneke Karlatornet Fjärrvärme, fjärrkyla En stadsdel som får göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig
Skanska Citygate Solceller/solcellspark Nordens högsta kontorshus
JM/Peab, Skanska Kviberg Fjärrvärme En nyetablerad stadsdel för boende vid Säveån
HSB/Balder Fix-Fabriken Fjärrvärme Bostäder på historisk mark
JM Juvel-området Fjärrvärme Bostäder med älven som granne
Serneke/Balder Gårdstens centrum Fjärrvärme Bostäder vid Gårdstens torg och hjärta
NCC Masthuggskajen Fjärrvärme, fjärrkyla En ny hållbar stadsdel i centrala Göteborg
JK Kastanjedalen Fjärrvärme Bostäder med havsnära läge
Wallenstam Kallebäcks Terasser Fjärrvärme Ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser m.m.
Liseberg Vattenpark och hotell Fjärrvärme, fjärrkyla Lisebergs jubileumssatsning
Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus.
Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus.

Intervju med Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus

Akademiska Hus bygger och förvaltar fastigheter för Sveriges universitet och högskolor. Mia Edofsson har varit bolagets hållbarhetschef i nio år.

Under din tid på företaget har väl hållbarhet- och klimatfrågorna fått ett helt annat fokus än tidigare?

– Ja, verkligen. Klimatet är en ödesfråga  och vi arbetar hårt för att reducera klimatpåverkan från vår verksamhet. Med lokaler på totalt 3,4 miljoner kvadratmeter har vi mycket att jobba med och en stor möjlighet att påverka.

Vi vill inte ställa oss utanför fjärrvärmesystemet.

Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus

Hur arbetar ni konkret för att minska ert klimatavtryck?

– Kortfattat handlar det om två delar – hur vi jobbar med våra projekt och hur vi förvaltar de fastigheter vi redan har. Det gäller att bygga så klimatsmart det går och samtidigt minska klimatbelastningen från den energi som vi och våra kunder årligen använder i fastigheterna. Att hantera de fossila delarna i avfallet är till exempel en viktig del. 

Du har tidigare sagt att en utmaning för er är utfasningen av det fossila avfallet ur fjärrvärmen?

– Vi strävar alltid efter att minska behovet av energi i våra fastigheter och genomför årligen ett stort antal effektiviseringsprojekt. Vi har också en hög ambition att investera i ny förnybar energi som exempelvis solceller och vi samverkar med våra hyresgäster för att få ett effektivt energinyttjande. Trots detta har vi ett behov av att köpa energi från leverantörer som Göteborg Energi och då är det viktigt att den energin till så stor del som möjligt är baserad på förnybar råvara med låg klimatbelastning. Här är den fossila andelen i bränslemixen, det vill säga avfallet, en stötesten som är svår att rå på.

Hur jobbar ni själva med den här frågan?

– Dels handlar det om att påverka strukturerna, till exempel genom vårt deltagande i Fossilfritt Sveriges initiativ för en fossilfri värmemarknad genom projektet Värmemarknad Sverige. Men det handlar också om att ställa tydligare krav i våra interna processer kring avfall, både för att minimera material med fossilbaserat innehåll och för att minska den fossila fraktionen i vårt avfall. Vi vill inte ställa oss utanför fjärrvärmesystemet - men vi tycker det är viktigt att ställa krav på förändringar i bränslemixen.   

Vad kan vi som energibolag göra för att hjälpa er att uppfylla era mål?

– Vi kan göra gemensam sak och påverka avfallssystemet uppströms genom att ställa ökade krav på utsortering av fossilt avfall. Jag ser också framför mig att vi skulle kunna jobba med någon slags ”klimatpremie”, det vill säga att en aktör som är duktig på att minska fossilandelen i sitt eget avfall får en prispremie på sin energileverans. Här gäller det att vara innovativ och skapa incitament till förändring.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify