GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅR VÄG MOT
SVERIGES BÄSTA
ENERGIBOLAG

Konsten att lyssna
– och agera.

Sveriges bästa energibolag

Vi vill bli Sveriges bästa energibolag. Därför arbetar vi aktivt för att bli mer lyhörda, affärsmässiga och handlingskraftiga. Våra kunder ska känna sig riktigt nöjda med oss, med våra produkter och tjänster och hur vi hela tiden utvecklar oss.

Kundens röst gör oss bättre

Under året har vi fortsatt vårt digitala utvecklingsarbete för att skapa kundmöten där det är enkelt att göra hållbara val. Vi har tagit in kundens röst i arbetet där vi både intervjuat och låtit kunderna ingå i testpaneler som provat nya tjänster och funktioner som vi lanserat till våra privat- och företagskunder.

Vårt arbete med att flytta manuella ärenden till digitala alternativ har fortsatt och vi kommer vid årets slut att vara klara med alla anslutningsärenden för elnätskunder. För kunderna, elinstallatörerna och Göteborg Energi innebär det att samtliga har kontroll på var ärendet ligger just nu, vem som behöver agera och vilka avtal som behöver signeras digitalt för att arbetet ska fortskrida. Detta är effektivare för alla ingående parter med ökad kundnöjdhet som resultat.

En milstolpe i vårt digitaliseringsarbete nåddes i juli månad, när antalet kunder som väljer att teckna om sitt elhandelsavtal digitalt via Mina sidor blev den största kanalen för våra privatkunder. Vi har fortsatt en bearbetning via telefon och också gett möjlighet att hantera avtalsfrågor via Kundservice, men trenden är tydlig och pekar mot ökade digitala volymer. För att göra det enkelt för våra kunder har vi också infört en ”ring upp mig” funktion i våra avtalsväljare där kunder som har svårt att slutföra sitt avtalstecknande kan bli uppringd av vår försäljningsavdelning inom någon minut.

 

Inom företagssegmentet har vi haft fokus på att leverera en ny version av Energirapporten. Den är nu lanserad och fungerar som ett analysverktyg för fastighetsägare som har fler än fem mätare och som på ett enkelt sätt vill få bättre överblick, uppföljning och kontroll på energiförbrukningen i fastigheten. Utifrån detta kan våra kunder optimera sin energianvändning och minska sina energikostnader. 

För att göra det enkelt för företagskunder att komma i kontakt med Göteborg Energi och få en offert på fjärrvärme till sin fastighet har en digital fjärrvärmeförfrågan utvecklats. Den är uppskattad och vi ser fram emot att skapa en motsvarande tjänst även inom fjärrkylaområdet.

För att skapa ökad kundnöjdhet och möjlighet för kunden att själv lösa sina frågor måste Mina sidor, Energirapporten och våra appar fortsätta att utvecklas. Vi ser att den goda tillväxten av antal kunder som ansluter sig till dessa kanaler fortsätter. De senaste tolv månaderna har tillväxten på Mina sidor varit 50 000 kunder och totalt har vi nu 165 000 registrerade kunder. 

 

Under 2021 lanserade vi vår nya app Göteborg Energi som hjälper våra kunder att förstå sin förbrukning och mikroproduktion, hur de laddar sin elbil och hur de ska lyckas förbruka när det är billigt och bättre för klimatet. Appen är uppskattad och drygt 20 000 hade laddat ner den vid årsskiftet.

Läs mer om appen

Göteborg vann Laddguldet 2021 för sin snabba omställning till avgasfria transporter.

Läs mer om utmärkelsen

Stadens laddplatser blir mer tillgängliga för alla.

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda de laddplatser vi sätter upp runt om i Göteborg. Därför har vi tillsammans med Göteborgs Stads Parkering, Personskadeförbundet RTP och Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) haft ett kreativt samarbete där vår nya snabbladdare på Heden fick en mer tillgänglig utformning.

Många hyr solpaneler av oss

Att producera egen solel är ett utmärkt sätt att bidra till ett mer hållbart Göteborg. Men bor man i en lägenhet kan det vara svårt. Därför kan du numera hyra upp till tio solpaneler under fem år på vår solcellspark Nya Solevi. Redan idag hyr 141 personer 825 solpaneler av oss.

Ordning och reda = transparens och tydlighet

I vårt ISO-certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns alla riktlinjer och rutiner vi behöver i vårt dagliga arbete. På vår webbplats hittar du vår verksamhetspolicy och vår uppförandekod som vägleder oss för att vårt arbete ska präglas av professionalitet, engagemang och förtroende. Koden bygger på FN:s Global Compact, Göteborgs Stads beslutade riktlinjer och regler samt Institutet Mot Mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Alla medarbetare utbildas i antikorruption och medarbetare som misstänker oegentligheter ska ta kontakt med sin närmaste chef, använda vårt interna rapporteringssystem eller Göteborgs Stads whistleblower-funktion. Göteborg Energi undersöker samtliga anklagelser om avvikelser från vår uppförandekod och genomför vid behov lämpliga åtgärder.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify