GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Cyklist i Göteborg

För dig som vill veta mer

Denna hållbarhetsredovisning har tagits fram enligt GRI Standards, nivå Core. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2021. Vi redovisar samtliga generella standardupplysningar. När det gäller specifika standardupplysningar redovisar vi det som har definierats som väsentligt för verksamheten. Redovisningen har inte granskats av extern part.
 

Vill du veta mer? Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen i pdf-format och läs sid 52-61.

Års- och hållbarhetsredovisning

Vår vision är ett hållbart göteborgssamhälle. Vägen dit beskriver vi i vår strategi. Ledstjärnan är hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten. Detta sker genom nedbrytning av de strategiska målen, via affärsplan och verksamhetsplaner till det dagliga arbetet.

I appendix ger vi en utförlig beskrivning av vårt arbete med att identifiera, prioritera och validera väsentliga hållbarhetsfrågor.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify