GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Lindholmen

Vår stabila ekonomi möjliggör omställning

Våra finansiella rapporter hittar du på sid 84 och framåt i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Omsättning och resultat

Vi stänger 2021 med ett resultat på 279 miljoner kronor. Att vi i tider av förändring och pandemi ändå står starka gör mig både stolt och glad.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

140 mkr

En del av vårt överskott går tillbaka till staden. År 2021 var bidraget 140 miljoner kronor.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify