GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt ansvar mot kunderna

Vi ska dagligen, dygnet runt och året om, säkerställa att våra kunder får prisvärd energi med hög leveranssäkerhet. Som energibolag ska vi tillsammans med våra kunder medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vi tror att den resan börjar i vardagen och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra kloka val. Bland annat genom att öka vår närvaro där kunderna finns – i digitala kanaler.

Vi har under året förbättrat tillgängligheten via både digitala och traditionella kanaler. Vi jobbar aktivt för att våra kunder ska känna att det är lätt att komma i kontakt med oss. Vi har bland annat ökat vår tillgänglighet i kundservice genom att förlänga öppettiderna på vardagar. Vi har även infört en chatt på vår webbplats som är öppen under samma tider, för att på ett enkelt sätt kunna få svar på sina frågor. På webbplatsen har vi också skapat en avdelning med svar på närmare 200 av de vanligaste frågorna som kommer till vår kundservice. Detta, tillsammans med Mina Sidor där man hittar förbrukning, fakturor och avbrottsinformation, gör att våra kunder kan göra de flesta av sina ärenden dygnet runt.

Under året lanserade vi även en ny avbrottskarta där man översiktligt kan se aktuella avbrott för el-, fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasnät på samma kartbild. Kunder kan också få information om avbrott direkt via sms och e-post. Vid årets slut var cirka 57 000 kunder registrerade för avbrottstjänsten.

Enklare vardag för våra kunder

Att vara nära kunden är inte bara att finnas tillgängliga digitalt. Vi vill gärna träffa kunderna och föra dialog om deras behov, önskemål och synpunkter. En viktig satsning under året har varit träffar med kunder från bostadsrättsföreningar. Vid träffarna har vi presenterat resan mot ett fossilfritt fjärrvärmesystem, vår energirapport, hur man kan producera energi från solen samt våra laddtjänster.

Under sommaren har vi även funnits på plats vid flera av stadens stora evenemang. I vår paviljong har vi träffat våra kunder som fått rösta på vad de vill se mer av i Göteborg – klimatsmart trafik, trygga gångtunnlar, miljötips i skolan, fritt wifi på stora evenemang eller sponsring av gröna idéer. 

"Att vara nära kunden är inte bara att finnas tillgängliga digitalt."

Erbjudanden för en hållbar vardag

Genom att vara aktiva i stadsutvecklingen kan vi tidigt fånga kundernas tankar och önskemål för energi, transporter och kommunikation. Tillsammans med brf Backadalen, en av Sveriges största bostadsrättsföreningar, har vi utvecklat en lösning för att säsongslagra återvunnen värme i borrhål för bergvärme. I detta pilotprojekt, som pågår till 2019, ska vi testa styrning och samkörning av vår fjärrvärme med kundens bergvärmepumpar. Vår utmaning är att optimera lösningen för att få så låga driftkostnader som möjligt och samtidigt leverera 22 grader till kundens lägenheter.

För att göra det enklare och tydligare för kunden att göra hållbara val har vi också lanserat flera nya värmeerbjudanden till våra företagskunder där vi kombinerar fjärrvärme med olika nivåer av energitjänster. Kunden kan nu få en sammanhållen offert, en säljkontakt och en faktura för både fjärrvärme och tilläggstjänster. Vi vill främja och underlätta kundernas möjligheter till att själva producera förnybar el. Genom att erbjuda inspiration, stöd och tips till kunder som är nyfikna på egenproducerad solenergi kan vi underlätta starten.

Vi fortsätter också att uppmuntra göteborgarna att välja hållbara transportlösningar. I våra snabbladdningsstationer, som är placerade på publika platser runtom i staden, kan kunder ladda sina bilar och betala med vår app Ladda Elbilen. Appen är en del av nätverket InCharge där kunderna får tillgång till tusentals laddpunkter i Sverige och norra Europa.

Stöd till miljöprojekt

Vi är med i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt och vi är intresserade av nya lösningar inom energiområdet. Med vår egen Göteborg Energi Miljöfond premierar vi varje år andra personer och organisationer som med sina kloka initiativ bidrar till nytänkande och hållbar utveckling. Vid 2017 års utdelning den 2 maj fick tio stipendiater dela på 836 000 kr från fonden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify