GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Utvecklar staden tillsammans med andra

"För fem år sedan låg Trafiknämndens investeringsbudget på 300-500 miljoner kronor per år. Nu är det politiska ambitionen fyra miljarder kronor. Det säger en del om den expansiva fas Göteborg är inne i. Om vi ska klara den här utmaningen så måste vi jobba tillsammans", säger Susanne Hultgren, avdelningschef för Investering och Exploatering på Trafikkontoret.

Att klämma in ett möte och fototillfälle i Susanne Hultgrens fulltecknade agenda är inte helt lätt. Och när vi ses i Trafikkontorets lokaler på Köpmansgatan i centrala Göteborg så gäller det att hänga med i svängarna. Susanne pratar både snabbt och mycket med påtaglig entusiasm och engagemang för sina frågor.

På Trafikkontoret ansvarar Susanne för genomförandet av de investeringsprojekt som beslutats av politikerna i Trafiknämnden men också exploatering och samordning när nya områden ska bebyggas.

– Vi ansvarar för utbyggnaden av delar av det som kallas allmän plats, det vill säga vägar, broar, cykelbanor och allt som hör därtill, samt andra allmänna ytor. Sedan samordnar vi arbetet med andra aktörer som Göteborg Energi och Kretslopp och Vatten som har sina anläggningar i den allmänna platsen, förklarar hon.

"Vi har också ett tydligt uppdrag att göra resandet mer hållbart."

Just nu förbereder och genomför Trafikkontoret några riktigt stora publika projekt som skapar mycket uppmärksamhet. Det handlar om den nya Hisingsbron och den linbana som planeras över Göta älv.

– Hisingsbron är inne i byggskedet och vad gäller linbanan så utreder vi detaljerna kring genomförandet, placering av stationer och vad som behöver byggas i anslutning till banan. Visst är det kul att jobba med de här stora projekten men mindre projekt som cykelbanor och rondeller hör mer till vanligheterna hos oss. Över huvud taget jobbar vi mycket med framkomlighet, ökade möjligheter för cyklister och trafiksäkerhet.

– Vi har också ett tydligt uppdrag att göra resandet mer hållbart. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för cyklister, gående och kollektivtrafik. Biltrafiken ska vara kvar men bilandelen av resorna ska vara konstant och inte öka även om antalet invånare ökar när staden växer och fler resor kommer att ske.

Trafikkontorets främsta utmaning i den explosionsartade stadsutveckling som pågår för fullt i Göteborg stavas enligt Susanne Hultgren samordning och samarbete. När många stora byggprojekt ska genomföras samtidigt måste alla hjälpas åt.

– Vi har ett samordningsansvar och alla aktörer måste komma in tidigt i processerna. När det handlar om att bygga en rondell gör det kanske inte så mycket att någon kommer in sent och ställer krav men nu handlar det om stadsutveckling av stora områden där många projekt pågår samtidigt och de olika projekten påverkar varandra. Alla måste förstå att det är att ge och ta som gäller. Ingen aktör får igenom alla sina krav eller kan jobba helt på sitt eget sätt. Tidigare har vi inte haft så stor vana av att kliva in på en gemensam arena under de förutsättningarna, men det går bättre och bättre.

– En annan utmaning är att det alltid sker förändringar i projekten, speciellt under mark där vi kan stöta på både det ena och det andra. Då kan man inte vara egna öar utan måste se till hela landskapet.

Vad gäller stadsutveckling under mark, det vill säga alla de ledningar och nät som finns under markytan, har Göteborg Energi tagit initiativ till ett brett samarbete mellan stadens olika aktörer. Syftet är att jobba tillsammans och utveckla samverkansformer som gör att stadsutvecklingen går snabbare och smidigare.

– Jag tycker det är ett jättebra initiativ. Ju mer vi kan samordna oss desto bättre blir det. Vi har tagit en del steg framåt men vi borde kunna utöka kretsen av aktörer mer och bli ännu bättre. Det är komplexa frågor men det är fantastiskt roligt att få vara med och utveckla staden just nu när det händer så mycket, säger Susanne Hultgren.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify