GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Resan mot 2030

Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare, Göteborgs Stad. För att skapa en långsiktig bild och plan för vår verksamhet har vi en strategisk inriktning som sträcker sig till 2030. Men det är komplexa frågor och vår omgivning och våra förutsättningar förändras i allt snabbare takt.

Våra långsiktiga mål till 2030

År 2030 - en tillbakablick 

Vi förflyttar oss tolv år framåt. Året är 2030 och digitaliseringen har satt sina tydliga spår för stadens energianvändning. Följ med när en framtida Göteborg Energi-medarbetare blickar tillbaka på åren som gått. 

”Vilken resa vår stad har gjort sedan 2017. Nu när jag hör klockorna klämta för år 2030 tänker jag tillbaka på åren som gått. För trots alla förändringar är Göteborg fortfarande en go’ stad med goa invånare – och människor från hela världen vill vara en del av vår resa mot framtiden.

Vi minns berättelserna om hur vår fjärrvärme gjort så mycket för att hålla luften i staden ren, redan på 1900-talet. När insikten om att hela Europa kunde värmas utan att använda varken fossila eller förnybara resurser, utan endast med återvunnen värme, har allt fler städer utvecklat sina fjärrvärmesystem. Det löser många problem samtidigt – kraftigt minskade klimatutsläpp, effektivare energianvändning, minskad energiimport och starkare lokala ekonomier.

Det fick oss att lägga in en växel till. Tillsammans med kunderna har vi skapat en mycket större förståelse för hur framtiden med 100 procent förnybar energi faktiskt ser ut. Vi har anpassat våra vanor till hur vinden blåser, solen skiner och skogen växer. Under sommarhalvåret har vi ett överflöd av energi, och på vintern har vi lärt oss att hushålla med den. Vi kan med teknikens hjälp skapa en balans mellan tillgången och vårt behov av energi. Genom att lagra energin i både stort och smått, runt om i staden kan vi minska behovet av att transportera energin. Och alla de nya värmelösningarna gör livet i staden ännu mer bekvämt för oss göteborgare – allt från vintervarma cykelbanor till uppvärmda busskurer och sittbänkar.

När digitaliseringen slog till med full kraft under 2020-talet insåg man att energin var helt central för utvecklingen. Tillgången till ett fjärrvärmenät som kan förflytta de enorma mängderna spillvärme från datacentralerna var ett viktigt skäl till att så många internationella aktörer valde att etablera sig här. Eftersom mycket av den autonoma utvecklingen också sker här, har Göteborg blivit en av världens mer spännande städer för digital utveckling inom flera områden. 

Vår resa fortsätter och många utmaningar återstår. Klimatförändringarna pågår och konsumtionen är fortfarande stor. Men vi är inställda på att lämna efter oss en bättre värld till våra barn och vi tar oss an utmaningarna.”

/Stolt medarbetare på Göteborg Energi

Ja, kanske är det så här resan kommer se ut? Som vi alla vet så lever vi i en föränderlig värld där utvecklingen är svår att förutse. Och det kräver att vi tillsammans tar ansvar, samverkar och alltid har siktet inställt mot en hållbar framtid.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify