GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Forskning & utveckling

Göteborg växer så det knakar och att bygga framtidens hållbara energilösningar är fokus i allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Oavsett om det handlar om nya laddmöjligheter för bilar och bussar, solceller eller nya sätt att använda fjärrvärme gör vi det tillsammans med andra aktörer i staden, akademin, näringslivet och våra kunder.

Framtidens boende

Vårt samarbete är också en plattform för de bredare utvecklingsprojekten kring framtidens boende, kollektivtrafiklösningar och en energieffektivisering som vi är med och driver tillsammans med andra aktörer. På Göteborg Energi har vi även en egen forskningsstiftelse där vi tar emot ansökningar från hela landet. Och vi är med i flera branschforskningsorgan där vi jobbar med energibranschens gemensamma utmaningar. Här kan du läsa mer om några av våra strategiska utvecklingsprojekt.

Vår viktigaste partner inom forskning och utveckling är Chalmers tekniska högskola. Chalmers har stor kompetens inom flera områden som är avgörande för att klara energibranschens framtida utmaningar. Vårt samarbete med Chalmers sker på en rad olika sätt. Tillsammans identifierar vi gemensamma projekt inom energiområdet med unika värden för Göteborg. Vi använder den befintliga infrastrukturen i våra verksamheter för forskning och fysiska demonstrationer och vi finansierar doktorander som forskar inom olika områden.

FED (Fossil-Free Energy Districts)

FED är ett EU-projekt där vi tillsammans med Göteborgs Stad och en rad andra partners undersöker möjligheten att energieffektivisera hela kvarter och inte bara enskilda fastigheter. Genom att handla med energi (el, värme och kyla) mellan fastigheterna inom ett område ska behovet av tillförd energi utifrån minska liksom behovet av fossil energi vid effekttoppar för el, kyla och värme. Testarenan är Chalmers campusområde och vår huvuduppgift i projektet är att skapa den virtuella handelsplatsen. Projektet ska pågå till slutet av 2019.

IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities)

Precis som FED är IRIS ett större EU-projekt som syftar till att skapa smarta och hållbara städer i Europa. Projektet leds av staden Utrecht i Holland och Göteborg är en av samarbetsstäderna tillsammans med Nice (FR). De tre städerna har också knutit till sig fler städer såsom Vasa (FI), Alexandroupolis (GR), Santa Cruz de Tenerifie (ES) och Focsani (RO). Vi deltar i projektet med framförallt den forskning som beskrivs inom HSB Living Lab och Riksbyggen Positive Footprint Housing. IRIS kommer att pågå under fem år fram till 2022.

"Göteborgs fjärrvärmesystem är en förebild i Europa."

Hållbart boende i framtidens energisystem

Under projektparaplyet Hållbart boende i framtidens energisystem vill vi möta en utveckling som går mot fler lågenergihus, mer förnybar energi samt fler elfordon. Syftet är att utveckla nya koncept med tillhörande affärsmodeller för energilösningar som gynnar alla parter. Fokus ligger på bättre samverkan mellan småskaliga och storskaliga lösningar och möjligheter till effekthantering av el och värme i bostäder. I samverkan med bland annat Johanneberg Science Park har flera utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling startats i anslutning till Chalmersområdet.

HSB Living Lab
Syftet med projektet är att skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong – ett levande laboratorium helt enkelt. Byggnaden, på Chalmers campusområde, innehåller 29 lägenheter med över 2 000 sensorer. På HSB Living Lab undersöker vi bland annat hur lågtempererat vatten i fjärrvärmesystemet kan utnyttjas effektivare och hur väl byggnadsintegrerade solceller fungerar. Forskningen sker tillsammans med de boende i deras vardag och ska pågå i 10 år. Den 19 september 2017 firade huset sitt ettårsjubileum.

Riksbyggen Positive Footprint Housing
Tillsammans med Riksbyggen och flera andra aktörer deltar vi i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Projektet startade 2011 och bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg håller på att byggas. Brf Viva kommer att omfatta cirka 133 bostäder och inflyttning är planerad till 2018. Vi deltar bland annat med forskning kring lagring av solel i begagnade elbussbatterier.

CELSIUS-projektet

Göteborgs fjärrvärmesystem är en förebild i Europa. Därför har vi tillsammans med Göteborgs Stad haft uppdraget att leda EU-projektet CELSIUS, där vi delar kunskap och erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla, så att fler städer i Europa kan följa goda exempel från Göteborg, London, Rotterdam, Genua och Köln som alla ingår i projektet. Projektet som pågått sedan 2013 gick i mål i december 2017. Målet att rekrytera 50 medlemsstäder i Europa har uppnåtts med råge och projektet har fått flera internationella klimatutmärkelser. I Göteborg finns tre demonstrationsprojekt för ny användning av fjärrvärme. Fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena Danica, korttidslager i byggnader för lagring av värme samt fjärrvärmedrivna vitvaror för tvättning och torkning i Gårdstensbostäders tvättstugor.

Vita Certifikat – Casablanca

Under hösten 2017 startade Casablanca – ett projekt som vi driver tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers och Sustainable Innovation. Projektet syftar till att minska effektuttaget och energianvändningen i fastigheter genom att i praktiken testa ett nytt styrmedel. I projektet får våra kunder komma in med förslag på åtgärder för energieffektivisering som jämförs med varandra, och sedan utgår för de prioriterade förslagen ett ekonomiskt bidrag för att förverkliga ambitionerna. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify