GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Med hållbarhet som ledstjärna

"Hållbarhet handlar inte bara om klimatet. För mig handlar det lika mycket om att kunna sova gott på natten utan oro för att jag försummar det som är viktigt i livet. Att ta ansvar för framtiden, inte slösa bort tiden och ta hand om mina nära relationer", säger Eric Zinn, Göteborg Energis nya hållbarhetschef.

Sedan tonåren har Eric Zinn haft ett intresse för det vi idag kallar hållbarhetsfrågor, det vill säga en hållbar livsstil som definieras utifrån många olika dimensioner.

– När jag var yngre tänkte jag kanske inte på det som hållbarhetsfrågor utan mer i termer av lycka och tillfredsställelse vilket egentligen är samma sak. I dag hamnar vi ofta i en nedåtgående spiral där framgång mäts i hur mycket vi jobbar och hur mycket vi konsumerar istället för hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar livsstil och ett hållbart samhälle, säger han.

Till Göteborg Energi kom Eric Zinn för tio år sedan och efter att ha jobbat med olika biogasprojekt har han nu axlat den nyinrättade rollen som koncernens hållbarhetschef.

Vad gör egentligen en hållbarhetschef?
– En av de viktigaste uppgifterna är att engagera våra kunder i hållbarhetsarbetet. Jag vill skapa kännedom, förståelse och engagemang för de frågor vi jobbar med. Och det handlar inte bara om miljö, de ekonomiska och sociala delarna är minst lika viktiga. Våra kunder ska känna igen sig i vårt hållbarhetsarbete och se oss som en tillgång.

– Rent konkret handlar det om att vara ute och träffa kunder och ta diskussionen utifrån deras perspektiv. Vad är viktigt för dem? Det gäller att vi kan förstå varandra och tala samma språk. Till exempel pratar vi ibland om primärresurser och systemnytta när det för våra kunder handlar om koldioxid och energieffektivisering.

I dag hamnar vi ofta i en nedåtgående spiral där framgång mäts i hur mycket vi jobbar och hur mycket vi konsumerar istället för hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar livsstil och ett hållbart samhälle."

Kommunikation och debatt kring hållbarhet är ett annat nyckelområde för Eric som är en flitig användare av sociala medier som Twitter och LinkedIn.

– Jag har ett tydligt uppdrag att öka vår kommunikation och vår synlighet i hållbarhetsfrågor, inte minst på sociala medier där vi kan vara med och påverka samhällsdebatten och skapa nyfikenhet kring vad vi gör. Sociala medier är ett jättebra sätt att bygga nätverk och diskutera olika frågor direkt med politiker, makthavare och andra samhällsdebattörer. Som hållbarhetschef är jag också ansvarig för den interna samordningen av vårt hållbarhetsarbete och koncernens hållbarhetsredovisning.

Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med inom hållbarhetsområdet?
– Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi gjort en så kallad intressentdialog. Vi har helt enkelt frågat våra kunder, andra externa intressenter och våra medarbetare vad de tycker är viktigt att vi jobbar med. Detta i kombination med omvärldsanalys och de uppdrag och mål vi har från Göteborgs Stad ger oss ett bra underlag för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Frågorna handlar bland annat om våra utsläpp och vår klimatpåverkan, om investeringar i infrastruktur och vårt arbetsmiljöarbete.

– Göteborg växer så det knakar och det är vårt uppdrag att tillhandahålla den infrastruktur inom energiområdet som behövs för att säkra en hållbar stadsutveckling. Till exempel behöver vi göra stora investeringar i elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber till de nya stadsdelar som byggs i centrala Göteborg och senast år 2025 ska all vår fjärrvärme komma från återvunna och förnybara energikällor.

– I Göteborg finns också stora ambitioner kring att skapa en mer jämlik stad och där har vi en viktig roll att spela. Vi är en stor arbetsgivare som har möjlighet att ta emot nyanlända på praktik och vara aktiva i mer utsatta delar av staden. Till exempel engagerar vi oss i initiativ som Angeredsutmaningen och Mathivation – ett projekt som syftar till att öka intresset för matematik och tekniska ämnen bland unga. Att det i framtiden finns människor från alla delar av samhället som vill jobba med energi- och hållbarhetsfrågor är en ödesfråga för oss, säger Eric Zinn.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify