GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Vi har försörjt Göteborg med energi i mer än 150 år. Med hållbarhet som ledstjärna tar vi ansvar för att också morgondagens goda energilösningar blir verklighet. Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elhandel och elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, energitjänster och stadsfiber.

2017 i korthet

99,99%
Vårt elnät har en leveranssäkerhet på 99,99 procent.
10,6 GWh
Vi har energieffektiviserat våra egna anläggningar och sparat 10,6 GWh. Det motsvarar den årliga energianvändningen för 13 ishallar.
91.636 ton
Vi har minskat våra lokala utsläpp med 91 636 ton koldioxid. Det motsvarar nästan 400 000 bilresor mellan Kiruna och Malmö.
90%
90 procent av vår fordonsflotta drivs av biogas eller el.
43.620 km
I år deltog 118 medarbetare i Cykelutmaningen och cyklade tillsammans 43 620 km.
943
Vid årsskiftet 2017/2018 var vi 943 anställda. 34 procent av dessa är kvinnor och 66 procent är män.

VD har ordet

Efter sex år som vd valde Lotta Brändström att lämna Göteborg Energi under hösten 2017. Alf Engqvist tog över rodret men kursen ligger fast.

För ett hållbart Göteborg

Vårt uppdrag sträcker sig från den dagliga leveransen av el, gas, värme, kyla och stadsfiber, till att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle. När staden växer har vi ett stort ansvar. Det handlar om allt från hållbara samarbeten och lösningar, ansvarsfulla inköp till en säker arbetsmiljö.

Vill du läsa års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify