Vet du vad vår solcellspark ska heta?

Tävla om energi från 4 solpaneler under 1 år!

Är det du som har det bästa namnförslaget på vad som ska komma att bli Sveriges största solcellspark? Skicka i så fall in ditt tävlingsbidrag! Förutom äran tävlar man även om energi från fyra solpaneler under ett år. Dessutom hoppas vi att vår vinnare vill följa med på invigningen i november som vår hedersgäst. 

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetsinformation

Tävlingsregler

Vi behöver ditt bidrag senast 31 oktober 2018. En jury bestående av vår VD Alf Engquist, vår styrelseordförande Elisabeth Undén, vår kommunikationsdirektör Anette Myrheim, Ola Serneke och Hasse Andersson från Radio P4 Göteborg kommer därefter att utse det vinnande förslaget. Det vinnande förslaget kommer att presenteras i samband med invigningen av solcellsparken. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. För att ta del av solvinsten om fyra solpaneler under ett år behöver man vara en nuvarande alternativt blivande elhandelskund hos oss.

Parken i siffror

  • 16 fotbollsplaner - ungefär så stor kommer parken bli
  • 5,5 GWh kommer produceras vilket ger el till ca 1 100 villor
  • 19 874 - är antalet solpaneler som sätts upp
  • 4 300 ton - så mycket koldioxidutsläpp sparar man per år med solkraft från vår park jämfört med el producerat från kolkraft

Några vanliga frågor om solenergi

Nej vi har valt att inte sälja solpaneler i dagsläget.

Installationen behöver göras av en behörig elektriker.

Kom igång med solenergi

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

icon-closeicon-stopchevron-disc-downchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus