Sävenäs

Fotograf Anna-Lena Lundqvist

Här får soporna nytt liv

Tjocka rör slingrar sig uppför den höga byggnaden. I Sävenäs kraftvärmeverk pågår förbränningen för fullt då hushålls- och verksamhetsavfall ska förvandlas till fjärrvärme och el. 

– Här producerar vi spillvärme som Göteborg Energi omvandlar till fjärrvärme. Spillvärmen från avfallsförbränningen räcker till en tredjedel av Göteborgs fjärrvärmebehov, säger Lia Detterfelt. Hon har arbetat på Renova i snart tjugo år och arbetar i dag med forskning och utveckling, ny lagstiftning och styrmedel.

Renova är en av Västsveriges största aktörer på avfall och återvinning och hållbarhet är ett av deras starkaste nyckelord. Under många år har de drivit på utvecklingen av fossilfria fordon i samarbete med fordonsbranschen, bränslebranschen och sina ägarkommuner och redan 2015 gick de över till en helt fossilfri fordonsflotta. I dag körs alla deras 220 tunga fordon på biogas, el eller det fornybara HVO-bränslet BioMax. 

Renova och Göteborg Energi samverkar ofta i frågor kopplade till hållbarhet, bland annat i olika forskningssamarbeten och i arbetsgrupper där Renova och Göteborg Energi fungerar som remissinstanser som får tycka till om lagforslag. 

– Från politiskt håll försöker man minska avfallsmängden och samtidigt ser vi hur även teknikutvecklingen hjälper oss framåt. Dagens smarta telefoner har ersatt en massa apparater som tidigare skapade stora mängder avfall. Nu har man ju dator, radio, tv, miniräknare, tv-spel, väckarklocka och flera andra funktioner samlade i sin telefon, sager Lia.

Att återanvända eller inte

Utgångspunkten i Renovas arbete är EU:s avfallstrappa som går ut på att ta hand om avfall utifrån ett miljö- och resursperspektiv. Översta steget i trappan är att förebygga och återanvända, vilket Renova bland annat gör genom att driva opinion och årligen utbilda tusentals gymnasieelever. Nästa steg i trappan är att återvinna och därefter att energiutvinna, som man gör på anläggningen i Sävenäs. Det avfall som inte går att behandla på annat sätt ska deponeras.

– Vårt mål är att förflytta avfallet så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Det bästa vore såklart om det inte producerades något avfall alls, men riktigt så långt framme är vi inte än. Vissa saker bör helt enkelt inte återanvändas. Mjuka plastsaker från 1970-talet är ett exempel. Sådana produkter är det bättre att vi förbränner för att avgifta samhället, säger Lia. Det pågår en omställning från linjär ekonomi där vi enbart producerat, förbrukat och slängt, till en cirkulär ekonomi där resurserna cirkulerar. Och där spelar Renova en viktig roll. Vi ser avfall och sopor som resurser.

Läs mer om vår fjärrvärme

Renova

• Ägs av 10 kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

• Har 805 medarbetare (2016).

• Behandlade 1 140 000 ton avfall och återvinningsmaterial under 2016, varav 84 000 ton återvinningsmaterial sändes vidare till återvinningsindustrier.

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!