99-06

The Scandinavian Power Exchange: Strategic Behaviour or Competitive Pricing?


Slutrapport: Nord Pool: A Power Market without Market Power, uppsats av Erik Hjalmarsson vid Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Syftet med projektet var att söka besvara frågan om det finns belägg för att vissa aktörer besitter otillbörlig marknadsmakt på den skandinaviska elbörsen Nord Pool. Författaren utsågs för denna uppsats till 1:a pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling i nationalekonomi år 2000. Juryns motivering löd: "En mycket kvalificerad och väl genomförd empirisk analys som visar att inrättandet av en nordisk elbörs påverkat konkurrensen i positiv inriktning".

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!