99-05

DC-nät i kontor och bostäder -förstudie


Slutrapport: DC Distribution Systems for Home and Office, av Giovanna Postiglione, examens-arbete vid Chalmers; ISSN 1401-6176.

Projektets syfte var att utreda möjligheterna till ett doktorandforskningsprojekt angående dc-nät i kontor och bostäder. Projektet har genomförts med fokus på en fallstudie av ett befintligt kontor med de belastningsobjekt som är vanligt förekommande där, dvs belysning, person-datorer, kopiatorer, faxar etc. Ett alternativt likströmssystem dimensioneras och analyseras tekniskt och ekonomiskt. Brytproblematiken med likström ägnas särskild uppmärksamhet liksom möjligheten att ordna back-up för spännings-bortfall med hjälp av batterier. Samman-fattningsvis leder utredningen till slutsatsen att likström mycket väl kan vara ett intressant alternativ i kontors-miljöer men däremot knappast i bostäder.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!