97-05

Konkurrera med energitjänster. Kartläggning, utveckling och prissättning av energitjänster


Slutrapport:
Energitjänster på en avreglerad marknad - för en effektivare energianvändning?, doktorsavhandling av Mikael Bergmasth och Mats Strid, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Samhället gör stora ansträngningar för att uppnå en effektivare energianvändning i syfte att förbättra resursanvändningen och minska miljöpåverkan. Ett medel att uppnå detta är och har länge varit att förmå energiföretagen att arbeta med energitjänster gentemot sina kunder. På den avreglerade elmarknaden har konkurrensen förmodats stimulera till fler energitjänster. Forskarna har inom ramen för detta doktorandprojekt gjort djupgående studier av hur energitjänstmarknaden fungerar på en avreglerad elmarknad. Det övergripande syftet har varit att undersöka om energitjänster kan leda till en effektivare energianvändning. Men i avhandlingen visas att så inte är fallet.

Att tillhandahålla energitjänster leder inte till vare sig en samhällsekonomiskt eller företagsekonomiskt effektivare energianvändning. En jämförande studie mellan den svenska och brittiska energimarknaden visar dessutom att det är troligt att tillhandahållandet av energitjänster på andra avreglerade marknader kommer att få liknande konsekvenser.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!