14-06 Hållbar Energi och hållbara transporter - vad kan svenska städer lära från kommuner i Danmark, Schweiz och Tyskland? 


Hållbara transporter är en nyckelfaktor för attraktiva, hållbara städer. Svenska kommuner betraktas ofta som framgångsrika ur ett hållbarhetsperspektiv; dock presterar många svenska kommuner sämre än jämförbara europeiska kommuner när det kommer till transportsektorn, med en högre andel bilister och färre som går, cyklar eller åker kollektivt. Däremot har många svenska kommuner arbetat länge med införandet och integreringen av förnybara drivmedel i transportsystemet, något som inte har skett i många EU-länder. 

Projektet ska belysa goda exempel inom hållbar mobilitet, nämligen städerna Basel i Schweiz, Göttingen i Tyskland samt Odense i Danmark, där man har lyckats minska bilismen och öka andelen fotgängare, cyklister och kollektivtrafiksresenärer. Dessa tre städer identifierades i ett tidigare forskningsprojekt men fördjupning behövs för att bättre kunna förstå de organisatoriska processer, metoder och vägval bakom deras framgångar. Dessutom behövs mer analys för att kunna förstå om, hur och på vilka sätt städerna arbetar för att möjliggöra användning av förnybara drivmedel, med särskilt fokus på biogas. Forskningen kommer att belysa för- och nackdelar av olika tillvägagångssätt och identifiera potentiella metoder som kan bistå svenska kommuner i integreringen av förnybara drivmedel och hållbar mobilitet inom ett hållbart transportsystem. 

Fallstudier kommer att genomföras under våren 2015. Dokumentstudier och gruppintervjuer kommer att ge insyn i de underliggande strategiska processerna i varje respektive kommun. Resultaten kommer att presenteras i bl.a. en syntesrapport med en lättläst populär version, samt i bidrag till vetenskapliga konferenser/journaler, och spridas till intressenter som arbetar för hållbar stadsutveckling. Dessutom kommer ett offentligt föredrag att hållas om projektets resultat. Förhoppningsvis kommer resultaten att bidra till en utökad förståelse och högre ambitioner inom de svenska kommunerna för hållbar mobilitet samt lyfta fram inspirerande exempel som kan användas för att se till att slutanvändningen av förnybara drivmedel i Sverige blir ännu mer effektiv och framgångsrik.

Paul Fenton

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!