13-13: Hållbarhet för vall som biogasgröda – klimat, markanvändning och ekonomi

Syftet med detta projekt är att demonstrera konsekvenserna av om alla grödor från åkermark skulle omfattas av samma regelverk inom EUs förnybarhetsdirektiv, oavsett miljökonsekvenser eller effekter på odlingssystemen. Det är då viktigt att låta en utvärdering av för- och nackdelar med gröna energigaser börja redan i råvaran. Det finns just nu en stor osäkerhet om hur åkerbaserade energiråvaror kommer att hanteras framöver när syftet är drivmedelsproduktion, och därmed hållbarhetskriterierna inom EUs förnybarhetsdirektiv ska uppfyllas. Forskarna bakom denna ansökan anser att det är problematiskt om alla grödor från åkermark likställs, oavsett miljökonsekvenser eller effekter på odlingssystemen. I detta projekt är målet att ta fram fakta som inlägg i debatten om energigrödor på åkermark för biogasproduktion, och specifikt då kring gräs/klövervall. Miljö- och klimateffekterna av en gröda som vall på åkermark är nämligen fundamentalt skilda från effekterna av t ex utökad spannmåls-eller rapsodling för bioenergiändamål. Projektet omfattar en analys av olika aspekter av hållbarhet som klimatpåverkan, markanvändning och ekonomiska aspekter både ut odlarperspektiv och ur biogasindustrins perspektiv.

Projektet samfinansieras av Göteborg Energi, Energimyndigheten genom program energigasteknik, Lunds Tekniska högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet och löper 2014-2016.

Lovisa Björnsson, Mikael Lantz och Thomas Prade

Lovisa Björnsson, Mikael Lantz och Thomas Prade

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!