12-22 Framväxande energisystem med nollutsläpp

- visioner och drivkrafter för teknisk förändring och effektivisering

Till år 2050 har både EU och Sverige ambitionen att våra energisystem skall vara nästan helt utsläppsfria med avseende på växthusgaser (- 85 till - 95 %). Denna höga ambition är en konsekvens av FN´s mål att begränsa den globala uppvärmingen till 2 grader. Ett nästan utsläppsfritt energisystem kommer att kräva en introduktion av ny teknik som i sin tur kommer att innebära stora förändringar på systemnivå. Exempel är introduktionen av s.k. intermittent el såsom sol och vind kraft vilket kommer bl.a kräva mer balanskraft och lösningar som t.ex. ”power-to-gas”. Bioenergins värde och roll kommer också att förändras med ökad konkurrens och minskad tillgång på fossilråvara. En kraftfull övergripande effektivisering av både energi- och resurssystem kommer att vara en grundförutsättning för att realisera denna omställning till rimliga kostnader. 

Mycket av förändringarna går bortom vad som kan hanteras med traditionella prognosinstrument med trovärdig precision, dels på grund av den långa tidshorisonten men även på grund av de grundläggande strukturella förändringar som ett fullt förnybart energisystem innebär. 

I vårt projekt kommer vi att studera några viktiga aspekter som berör en långsiktig omställning mot nollutsläpp genom att dels analysera de drivkrafter som styr teknikvalet för framtidens energisystem och dels explorativt undersöka vilka potentiella effekter ett nollutsläpp energisystem kan innebära för effektivisering. Mer specifikt studerar vi hur samhället och olika aktörer arbetar med ”visioner”, ”scenarier” och s.k. ”färdplaner” som planeringsinstrument för att skapa samhällelig legitimitet, välja vilka framtida tekniklösningar man ska stödja och för att identifiera strategiska satsningar. Vi ska även analysera och bidra till utvecklingen av det teoretiska underlaget hur man vetenskapligt kan förstå och analysera teknisk förändring inom samhället, d.v.s. allt från idé, innovation, introduktion och spridning på en marknad, vad som påverka vilka tekniken som utvecklas eller ej. Slutligen ska vi studera frågor rörande effektiviseringens betydelse och hur förutsättningarna för effektivisering kan ändras i ett framväxande energisystem med nollutsläpp. 

Max Åhman, Alexandra Nikoleris, Oscar Svensson

Max Åhman

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!