11-08 Multi-Pollutant Abatement and Policy Interactions: CO2 and NOx Emissions in Sweden

Om en tillverkningsprocess innebär utsläpp av flera olika föroreningar, kan genomförandet av en miljöpolicy som syftar till att minska en förorening skapa oavsedda effekter som leder till minskade eller ökade utsläpp av andra föroreningar. Dessa spridningseffekter uppstår eftersom företag ändrar tillverkningsprocesser som svar på politiken. I fråga om klimatförändringen, till exempel, är en vanlig strategi för att minska CO2-utsläppen att byta bränslemixen från eldningsolja till en ökad användning av biobränslen. Denna strategi minskar CO2-utsläppen, men tenderar att öka utsläppen av kväveoxider (NOx), partiklar (PM), kolmonoxid (CO) och flyktiga organiska föreningar. I sin tur betyder detta en högre risk för människors hälsa, för befolkningen exponeras för dessa föroreningar.


Policy spridningseffekter har viktiga konsekvenser för utformning och kostnads-nyttoanalys. Syftet med projektet är att undersöka empiriskt i vilken utsträckning klimatfpolitik påverkar effektiviteten i politiken för att minska luftföroreningarna. För detta ändamål analyserar vi elproduktion och de samlade effekterna av samspelet mellan Europeiska unionen utsläppshandelssystem (EU ETS) och den svenska avgiften på kväveoxider.

Här kan du läsa mer om projektet.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!