10-15 Green IT Homes

Utmaningen är att skapa en miljömedveten beteendeförändring för att minska onödig energiförbrukning i våra hem. Vår ansats är att visualisera, simulera och styra energianvändning genom en applikation i en mobiltelefon. Här gäller det att undersöka användarnas drivkrafter och utveckla teknik som svarar upp mot dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt. Green IT Homes ansats att övervaka, styra och simulera utifrån enkla nyckeltal, ger Green IT Homes idag en unik positionbåde inom den FoU som bedrivs och gentemot etablerade bolag.

Syftet med detta projekt är med hjälp av ett framtaget pilotsystem (i ett tidigare projekt) dels utvärdera användarnas respons och energibolagens möjligheter till nya tjänster och dels utvärdera systemets robusthet och uppgraderingsmöjligheter. Resultaten kommer att sammanfattas i en rapport men framför allt kommer projektet aktivt jobba med kommunikation genom redaktionellt material som skickas ut till media och via webb.

Genom låta en större testgrupp använda systemet i deras vardag och utvärdera hur de nyttjar systemet skapas förutsättning för iterativ förbättring och identifiering av nya tjänster. Vid den longitudinella studien kommer långtidseffekten av Green It Homes kartläggas.

Fördelarna med detta pilotsystem är att det utöver visualisering av energianvändning erbjuder intuitiv styrning baserad på prognos av nyckeltal. Dessa nyckeltal är energianvändning, kostnad och klimatpåverkan. Pilotsystemet är dessutom utvecklat för att kunna användas tillsammans med de flesta hårdvarulösningarna på marknaden för energistyrning i hem.

Resultaten kan användas av energileverantörer för att kunna erbjuda kunderna större möjligheter att förstå och styra sin energianvändning. Denna tjänst skall fungera både som en konkurrensfördel för företaget, men även som en positiv aspekt för regionen som sådan. Dessutom kan man undersöka på vilket sätt ett sådant här system kan användas för att differentiera erbjudande om energitjänster från en energileverantör.

Jonas Norrman

Jonas Norrman

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!