10-14 Öppen plattform för tjänster i en intelligent infrastruktur för elfordon

Öppen plattform för tjänster i en intelligent infrastruktur för elfordon

Fordon som laddas från elnätet (ex. elfordon och laddhybrider) är en rimlig lösning på effektivare vägtransporter, och informations- och kommunikationsteknik (ICT) en trolig nödvändighet för bred massintroduktion, för att lösa ex. tjänster som smidig automatisk betalning, intelligent användarvänlig laddning, var nåbara laddstolpar finns etc.

Detta projekt är en del i ett större program som syftar till att utveckla en plattformsprototyp som möjliggör kommunikation mellan fordonet, bilägaren/bilföraren och nätägaren/distributören (samt även tredjepart tjänsteutvecklare, trafikoperatörer, väghållare etc.). Denna plattform skall vara generell i sin natur och möjliggöra utveckling av olika tjänster (jämför med iPhone som är en plattform som möjliggör utveckling av olika applikationer/tjänster), exempelvis de som nämnts ovan som avses implementeras inom projektets ramar. Hela systemet kommer att utvärderas genom användarstudier.

På övergripande nivå är nyttan med programmet minskade koldioxidutsläpp dels genom att det är en möjliggörare för en bred massintroduktion av elektrifierade fordon och dels genom att telematikplattformen öppnar upp för tjänsteutveckling (jämför möjligheten att utveckla nya applikationer/tjänster i smarta mobiltelefoner; tjänster där bara vår egen fantasi sätter gränser för det möjliga) som i sin tur leder till effektivare vägtransporter (inte bara för elektrifierade fordon utan även för konventionella fordon).

Att skapa en intelligent infrastruktur för elektrifierade fordon är en rejäl utmaning, inte minst genom att utvecklingen är branschöverskridande och involverar tre tunga industrigrenar som fordons-, energi- och telekombranschen, vilka är representerade i programmet av Volvo Personvagnar, Göteborg Energi och Ericsson, tillsammans med huvudsökanden Viktoriainstitutet.

Programmet finansieras dels genom projektparterna själva och dels genom InMotion programmet (Västra Götalandsregionen); ytterligare finansiering söks för att växla upp satsningen än mer. På sikt är avsikten att gå vidare med EU-ansökningar och att tillämpa kunskaperna i satsningar som Norra Djurgårdsstaden.

I detta projekt utvärderas specifikt möjligheterna till att skapa en öppen plattform där tredjepartsutvecklare har möjlighet att utveckla egna tjänster, som ett led i kommande iterationer vid vidareutveckling av pågående plattformsutveckling. Studier av affärsmodeller kommen även att genomföras. Projektet kräver olika domänkunskaper och involverar en handfull forskare från Viktoriainstitutet.

Här kan du läsa mer om projektet

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!