10-08 Solceller i Göteborg–utveckling av GIS-verktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor

Solceller ger möjligheten att utvinna elektrisk energi på ett sätt som inte stör landskapsbild, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas utan höjda bullernivåer. Särskilt tak och fasader utnyttjas till ändamålet. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar: de mest uppenbara är om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i förhållande till solinstrålningen. Dessa faktorers inverkan på potentialen att utvinna solel på befintliga tak är därför av intresse.

Projektet syftar till att ta fram ett GIS-verktyg för att undersöka potentiella takytor för solceller inom hela Göteborgs stad baserat på bebyggelsegeometri och strålningsdata, samt att

  • avgöra ytornas kvalitet för solelproduktion under olika tidsperioder (dag, månad, år) avseende skuggning, riktning samt lutning

  • utröna total potential för olika typer av byggnader (offentliga, kommersiella, privata) inom hela Göteborgs stad.

Det förväntade resultatet är ett GIS-verktyg som intressenter kan använda för att utvärdera fastigheter avseende lämplighet för solceller, möjlig elproduktion och i förlängningen eventuellt återbetalningstid för solcellsinvestering etc. Studiens kvantitativa karaktär ger möjlighet att utvärdera solinstrålning och dess potential för energiproduktion över ett typiskt år (dvs. inte bara en ögonblicksbild) och med hög upplösning över stora ytor.

Inom projektet kommer fallstudier av energiproduktion att utföras med varierande detaljeringsgrad, från grov (Göteborgs stad) till fin (enskilt tak). GIS-verktygets användare kommer att kunna välja detaljeringsgrad efter behov.

Projektet finansieras av SolEl-programmet, Göteborg Energi samt Länsstyrelsen Västra Götaland och löper under perioden september 2010–september 2011.

Fredrik Lindberg

Per Johansson

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!