10-04 Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv.

Projektet avser att studera hur ITS (Intelligenta transportsystem) - lösningar kan stödja ett varaktigt transportsystem på Göta Älv/Vänern i enlighet med utredningen ”Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv" som genomfördes på uppdrag av VGR.

Projektet avser att identifiera de viktigaste områdena där ITS-lösningar kan undanröja eller minimera hinder för en Älvpendeltrafik eller ge förbättrade möjligheter för Älvpendeltrafik. Eller där ITS kan utgöra legala eller verksamhetsmässiga förutsättningar för en Älvpendeltrafik.

Projektet skall också identifiera och involvera aktörer som kan ha en roll avseende ITS-lösningar i ett Göta-Älv system. Vilka roller och ansvar dessa skulle ha i en implementering av ett Göta Älv River Information System (RIS) kommer också att beskrivas.

Projektet avser också att identifiera ett antal förslag till demonstratorer som i en andra fas skulle kunna genomföras för att visa på effekter och nytta med ITS lösningar i ett älv-pendel system. Målsättningen är att dessa skall kunna realiseras i en fas två av detta projekt, med inriktning på demonstratorer och aktionsforskning inom dessa områden.

Läs mer om projektet här.

Mathias Karlsson

Bsc, Viktoriainstitutet

Lisen Selander

Phd, Viktoriainstitutet

Per-Erik Holmberg

BSc, Viktoriainstitutet

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!