10-03 Processintegrationsaspekter vid framställning av syntetisk naturgas från förgasat biobränsle

Gas förväntas spela en central roll i framtidens energisystem. Ökad användning av naturgas ger möjlighet att ersätta olja och kol inom industrin, bygga effektiva kraftvärmeanläggningar samt erbjuda transportsektorn ett miljövänligare alternativ till diesel och bensin. Naturgas är dock ett fossilt bränsle och det finns idag intresse att undersöka möjligheten att förgasa biomassa för att framställa en syntetisk naturgas (SNG), även kallad biometan, som skulle kunna distribueras i naturgasnätet. Potentiella råvaror är trädbränslen, organsikt avfall, restprodukter från jordbruk, intensivodlade grödor, etc. De stora fördelar med att mata ut SNG av naturgaskvalité på gasnätet är att (i) det finns 100 % avsättning för gasen som produceras; (ii) naturgas utgör en back-up; (iii) förnybar SNG kan fasas in i den takt som produktionskapaciteten byggs ut.

Syftet med projektet är att bygga vidare på resultaten av projektets första Etapp, och ta fram fördjupad kunskap om hur processintegrationsmetoder kan användas för att förbättra processer för framställning av syntetisk naturgas (SNG) från förgasad biomassa. De övergripande mål för projektets Etapp 2 är:

· Framtagning och kvantifiering av lämpliga indikatorer för omvandling av biomassa till SNG avseende energiomvandling, ekonomi och koldioxidutsläpp

· Förslag till utformning av SNG processer optimerade för ovanstående indikatorer, som bygger på processmodeller som innehåller den bästa tillgängliga kunskapen om de ingående delprocesser (med tonvikt på förgasningsreaktorn sam gasreningen)

Projektet bedrivs vid institutionen Energi och miljö, avdelningen Värmeteknik och maskinlära på Chalmers i Göteborg, i samarbete med avdelningen Energiteknik (bitr. prof Henrik Thunman och Dr Martin Seemann) samt E.ON.

Deltagande forskare är Biträdande professor Simon Harvey (projektledare) och Stefan Heyne (doktorand).

professor Simon Harvey

 Mer information om projektet hittar du här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!