10-01: Klimatomställningen och det goda livet.

Den dominerande föreställningen i miljödebatten är att omställningen till ett klimatmässigt hållbart samhälle kan ske på teknisk väg utan att på något påtagligt sätt påverka människors livsstil. Andra betonar istället att en klimatomställning kommer att kräva radikala försakelser t ex i människors mobilitet. Under den senaste tiden har en tredje position dykt upp i miljödebatten och den innebär att klimatomställningen kan komma att innebära vissa livsstilsförändringar men att dessa kan vara gynnsamma för människors livskvalitet, t ex att ett ökat cyklande är bra för hälsan eller att ökad konsumtion av tjänster kan höja välbefinnandet. Denna tredje position framstår som attraktiv men det finns väldigt lite skrivet och ännu mindre forskning om detta.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att identifiera målkonflikter och möjligheter där styrmedel och planering kan stödja både ”det goda livet” och en låg klimatpåverkan. På basis av både intervjuer och en större enkätundersökning undersöker vi vad det finns för samband mellan olika åtgärder för en lägre klimatpåverkan och människors välbefinnande. Områden som resvanor, boende, konsumtionsmönster och tidsanvändning kommer att analyseras av en tvärvetenskaplig forskargrupp.

Projektet har en stor samhällsrelevans eftersom acceptansen för en radikalare energi/klimatpolitik påverkas av dess förväntade och faktiska effekter på människors välbefinnande. En viktig ambition är att också att forskarna, genom hela projekttiden, ska ha ett bra samarbete med olika samhällsaktörer. Konkret handlar det om en dialog med tjänstemän som arbetar med närliggande frågor på t ex Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här.

John Holmberg

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!