09-13 Development and improvement of microbial fuel cell technology for electricity production from organic waste material

En mikrobiell bränslecell är en biologisk maskin som kan konvertera energi från organiska ämnen, till elektricitet. Detta görs genom att dra nytta av att bakterier naturligt genererar elektroner när de bryter ner organiska ämnen. Strukturen hos en mikrobiell bränslecell ser ut på samma sätt som strukturen hos ett vanligt batteri, som består av en anod och katod, separerade av ett membran. Vid anoden kan mikroorganismen bryta ner det organiska ämnet och elektroner genereras, vilka i sin tur skickas vidare till katoden i en slags elektrisk krets.

Om de organiska ämnena kommer från restprodukter eller avfall av olika slag som har sitt ursprung i förnyelsebara råvaror, skulle elproduktionen kunna kopplas till både hantering och dekontaminering av avfall. Skogs- och pappersmassaindustrin här i Sverige skapar varje år stora mängder av sådant avfall. Detta forskningsprojekt ska studera möjligheterna till att skapa funktionella mikrobiella bränsleceller där microorgansimer bryter ner avfallet. Utöver detta ska projektet ske i samarbete med Politecnico di Milano, som nyligen har utvecklat elektroder av metall- och legeringsskum. Detta skulle öka den tillgängliga ytan för mikroorganismerna och därför öka effektiviteten hos de mikrobiella bränslecellerna genom en högre strömdensitet.

Forskningen och utvecklingen av mikrobiella bränsleceller har fått allt mer uppmärksamhet i och med det ökade behovet av nya energikällor som både är koldioxidneutrala och har en minimal miljöpåverkan, men som i detta fall även skulle kunna bryta ner avfall och restprodukter som annars skulle gått till spillo.

Valeria Mapelli

Här kan du läsa slutrapporten för projektet.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!