09-08 Utveckling och verifiering av teoretiska modeller för vågkraftverk BOWEC

Vågenergi är en förnyelsebar energiform som produceras under mycket låg miljöpåverkan. Utvecklingen av vågkraft är nu i en tidig kommersialiseringsfas och det finns flera aktörer som jobbar med att realisera sin teknik. Koncepten som kommit längts har sina första testanläggningar inkopplade till elnäten. BOWEC är ett svenskt system som är fokuserat på att utveckla vågkraftverk som skall kunna producera el till ett konkurrenskraftigt pris i såväl det svenska vågklimatet som betydligt större oceanvågor.

BOWEC utvecklar ett vågkraftsystem baserat på många (500-1000 st) små bojar (150-200 kW) placerade i en vågkraftspark. Byggnationen av en första prototypboj (fas 1) – som skall sjösättas i december 2009 och placeras utanför Vinga för testning under det första kvartalet 2010 – har påbörjats. Bojen skall verifiera de matematiska modeller som utvecklats under 2008 och som nu skall vidareutvecklas och förfinas. Modellerna visar att bojen kan producera el till ett konkurrenskraftigt pris i svenska vågor.

BOWEC-konceptet har sitt ursprung och bygger på samma grundprincip som den s.k. IPS-bojen vilken framgångsrikt testades av IPS InterProject Service AB med bojen Elskling. Det radikalt nya med BOWEC-bojen är att hydrodynamiken har vidareutvecklats och väsentligt förbättrats och en intelligent styrning av bojen har införts för att bojen skall kunna arbeta optimalt i ett brett spektrum från små vågor med kort våglängd till stora vågor med lång våglängd. BOWEC-konceptet är också förenklat i jämförelse med IPS-bojen vilket skall leda till lägre tillverkningskostnad och ökad överlevnadsförmåga i svårt väder.

Illustration på vågkraftverk

Läs mer om projektet här.

Läs slutrapporten från projektet här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!