09-04: Minskad tropisk avskogning: kostnader och effekter på koldioxidmarknaden

Möjligheten att stoppa skövlingen av tropisk skog har varit en av de hetast debatterade frågorna i de senaste årens klimatförhandlingar. Regnskogsavverkningen ger varje år upphov till utsläpp av koldioxid på mellan 1,5 och 9 miljarder ton, vilket är i samma storleksordning som hela den globala transportsektorn. Många, inklusive FN:s klimatpanel (IPCC) och den inflytelserika Stern-rapporten, ser minskad tropisk avskogning som en av de billigaste åtgärderna vi har för att minska utsläppen av växthusgaser.

Genom att som nu diskuteras inkludera koldioxidutsläppen från regnskogsavverkning i ett framtida klimatavtal skulle det skapas incitament för att bevara skogarna. Samtidigt skulle en ambitiös klimatpolitik öka efterfrågan på mark för bioenergiplantager och därmed göra avverkningen mer lönsam. Syftet med detta projekt är att studera denna konkurrens om mark mellan bioenergiplantager och skydd av naturskogar.

Med hjälp av ekonomiska modeller kommer vi att analysera hur lönsamheten för skogsavverkning beror på priset på koldioxidutsläpp och betalningsviljan för biodrivmedel. Målet med forskningen är dels att ge svar på frågan om ett pris på koldioxid räcker för att skydda världen kvarvarande regnskogar, dels att ge insikter om hur den globala marknaden för utsläppsrätter kan påverkas av att koldioxidutsläppen från tropisk avskogning inkluderas i ett framtida klimatavtal.

Ansvarig för projektet är Martin Persson vid Enheten för Miljöekonomi vid Göteborgs Universitet.

Martin Persson

Läs mer om projektet här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!