08-10: Processintern metananrikning för kostnadseffektiv produktion av biogas som fordonsbränsle

Många av de största miljöproblemen idag är förknippade med vår användning av energi. I ett kretsloppsanpassat samhälle är det en synnerligen attraktiv lösning om avfall och avlopp kan omvandlas till något nyttigt och återanvändas. Ett intressant exempel är att använda avloppsslam och biologiskt nedbrytbart avfall för att producera s.k biogas att användas som drivmedel för fordon. Biogas bildas vid en naturlig anaerob nedbrytning (rötning) av organiskt material. Den bildade gasen består av ca 60 % metan och ca 40 % koldioxid. För att kunna använda gasen som fordonsbränsle avskiljs koldioxiden varefter gasens metanhalt blir ca 96-98 %. Biogas är det både ekonomiskt och ur miljöhänsyn bästa fordonsbränslet idag, det kan produceras i Sverige och lokalt nära brukaren, och är en förnybar energikälla som ingår i naturens eget kretslopp.

Syftet med detta projekt är att klargöra de tekniska förutsättningarna för att med processintern metananrikning kunna uppgradera, till drivmedelskvalitet, biogas från anaerob rötning av avloppsslam. Kostnadsuppskattningar har visat att processintern metananrikning har förutsättningar att ge en väsentligt billigare uppgradering än de metoder som idag är i kommersiellt bruk.

Projektet är ett samarbete mellan dr Åke Nordberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, och professor Åke Rasmuson, Institutionen för kemiteknik, Kungl Tekniska Högskolan, KTH.

Bild på Åke Nordberg och Åke Rasmuson

Åke Nordberg

Åke Rasmuson

Läs mer om projektet här.

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!