08-07: Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata

För att förstå orsakerna bakom energianvändningen i hushållssektorn är det viktigt att få inblick i det vardagliga sammanhang som energianvändningen är en del av. Statistiska Centralbyrån har i ett antal så kallade tidsanvändningsstudier kartlagt hur människor fördelar sin tid på olika aktiviteter i vardagen. Insamlingen av data, som har skett genom att hushållsmedlemmarna har skrivit detaljerade dagboksanteckningar om vilka aktiviteter som genomförs under dagen, har resulterat i ett sällsynt rikt och mångfacetterat datamaterial. Dessa data har potential att ge en bättre förståelse för det vardagliga sammanhanget där energianvändningen ingår.

Syftet med projektet är att vidareutveckla en beräkningsmodell, som beräknar energianvändning i hushåll utifrån tidsanvändningsdata. Modellen ska implementeras i ett datorprogram som visualiserar aktiviteter och energianvändning på ett pedagogiskt och innovativt sätt. Målet är att visualiseringsprogrammet ska kunna få en mängd tillämpningar, till exempel inom energirådgivning och information till hushåll, samt som simuleringsverktyg och databank över energibeteendet i hushåll.

Projektet utförs av Joakim Widén, civilingenjör och doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

Joakim Widén

Läs mer om projektet här.

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!