08-05: Kundkommunikationen i försök med bättre pris- och
förbrukningsinformation

De nya fjärravlästa elmätarna ger kunderna stora möjligheter till bättre förbrukningsinformation, bättre prismodeller, samt styrning och andra tjänster.

Detta forskningsprojekt har sin bas i ett vintern 2008 påbörjat fältförsök inom Elforsks Market Design-program, där 90 småhus i Göteborg får en ny prismodell samt pris- och förbrukningsinformation (nytt webb-gränssnitt) baserat på timvärden från de nya mätarna. Vissa hus har direkt (teknisk) styrning efter elpris, i andra får kunden enbart själv agera efter presenterad prisinformation. Detta väntas kunna påverka både effektuttaget i ansträngda lägen med höga pristoppar, och energianvändningen genom den bättre informationen om priser och egen förbrukning.

Det forskningsstiftelsen stöder är en fördjupad och beteendevetenskapligt upplagd studie för att utvärdera kundernas uppfattningar, förståelse och agerande. Kundenkäter och djupintervjuer ingår. Även de som avböjt kontaktas. Utvärderingen omfattar bland annat

  • inbjudningsfasen (hur informationen uppfattas, hinder, frågor)

  • hur webbsidan används och förstås

  • hur prismodellen uppfattas

  • hur energi, effekt och kostnader förändras

  • hur man ändrar sitt beteende

Resultaten kan jämföras med andra aktuella projekt, bl.a. inom Elforsks ELAN-program, där visualisering av elanvändning och kostnader är ett huvudtema. Detta ger goda synergieffekter för projektet. Projektet samfinansieras av ELAN och av forskningsstiftelsen.

Bild på Anders Göransson och Stefan Lindskoug

Anders Göransson
Stefan Lindskoug

Anders Göransson

Stefan Lindskoug

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!