08-02: Effektivisering av byggnadsrelaterad pump och fläktdrift -systemlösningar, motorteknik och styrning: Fas II

Bakgrunden till projektet är att byggnader innehåller ett stort antal små och medelstora pumpar och fläktar för värme, kyla och ventilation. P.g.a. av att de enskilda komponenteffekterna är små har intresset för deras effektivitet varit lågt. Deras stora antal och långa drifttider ger emellertid en betydande inverkan på el-effekt och el-energi.

Forskningsprojektet är en fortsättning av ett arbete med syfte att effektivisera pump- och fläktdrifterna samt att ange lämpliga tekniska lösningar. Projektet är unikt genom en tvärvetenskaplig samverkan mellan specialister på inomhusmiljö, installationsteknik och elteknik. Ansatsen är ett helhetsgrepp som omfattar hela kedjan från önskat inomhusklimat till åtföljande behov av elektrisk driveffekt och energi samt konsekvenserna för el-kvalitet och el-miljö. I fas I uppskattades potentialen för el-besparing till 1-2 TWh/år. Fas II avser att:

1) Fortsätta kartläggningen av dagens installationer.

2) Detaljstudera komponenter och system, som identifierats i fas I, m.a.p. effektivitet, reglerbarhet, el-kvalitet etc. Exempel är EC-motorer och distribuerade pump- och fläktsystem.

3) Genomföra några ombyggnadsprojekt i befintliga byggnader (småhus, flerbostadshus, kontor) samt något nybyggnadsprojekt för att verifiera de teoretiska analyserna och identifiera eventuella praktiska problem med de nya koncepten.

Det förväntade resultatet är ett underlag för värdering av besparingspotential, rekommendationer för val av motorer och motorstyrteknik samt nya, energieffektiva systemlösningar för värme, kyla och ventilation.

Per Fahlén

Torbjörn Thiringer

Johan Åström

Caroline Markusson

Lennart Jagemar

Läs mer om projektet här:

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!