08-01: Strategier för att styra energisystemet i en hållbar riktning under närvaron av djup osäkerhet – Utformningen av mål och styrmedel på medellång sikt.

Syftet med projektet är tvåfaldigt:

  1. Att analysera ekonomiska styrmedel inom klimatområdet med fokus på den osäkerhet som omger klimatproblematiken idag och att man i framtiden kommer ha bättre kunskap om problematiken och dess lösningar. Få problem är så svåra att överblicka och så komplexa som klimatproblematiken. Detta kräver att dagens osäkerhet rörande problemet i sig och dess lösningar måste beaktas på ett metodiskt sätt i klimatekonomiska analyser.

  2. Att främja tvärvetenskapligt arbete inom området energi- och klimatekonomi mellan forskare på miljöekonomiska avdelningen på Handelshögskolan i Göteborg och avdelningen för Fysisk resursteori, institutionen för Energi och miljö på Chalmers, i form av en postdoc-anställning för Daniel Johansson (disputerad på Fysisk resursteori) på Handelshögskolan i Göteborg.

För begränsa projektets omfattning så har vi valt att fokusera problemställningarna på målsättningar och styrmedel i ett medellångt tidsperspektiv (15-50 år). Denna tidshorisont har vi valt för att det är ett tidsperspektiv som är relevant för investeringar i ny teknik samt för att komplettera majoriteten av forskningslitteraturen och den politiska diskussionen. Båda dessa har ofta fokus på åtgärder idag eller vad som bör ske på långsikt om klimatet ska stabiliseras.

Ansvarig för projektet är Daniel Johansson vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg.

Daniel Johansson

Läs mer om projektet här.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!