07-03: Framtida svenska el- och värmesystemen

Projektets huvudinriktning är att undersöka hur energisystemet i Göteborg påverkas då plug-in-hybrid-bilar ökar i antal och bebyggelsens energiförbrukning förändras.

Forskningen förväntas visa på möjligheter och konsekvenser med 100 000 plug-in-hybrider i Göteborgs elnät och hur deras integration skall samordnas med energiförsörjningssystemet för byggnader.

Ett förväntat resultat är att elenergibehovet kommer att öka och att värmebehovet kommer att minska i det framtida energisystemet. Projektet kommer även att visa på i vilken omfattning toppeffekter kan begränsas genom kortvarigt minskat eluttag i byggnader och uppskjuten laddning av elhybridbilar, så att fördyrande ”toppdimensioneringar” av elnätet kan undvikas. Slutligen bör påpekas, en ytterligare mycket intressant aspekt som avses att undersökas; Möjligheten att i normal drift och brist/nödsituation, utnyttja plug-in-hybrid-fordonens energilager och/eller laststyrning i byggnader för att säkerställa god elleverans.

Vidare ingår detta projekt som en del i Chalmers Energi Centrums projektsatsning ”Framtida svenska el- och värmesystemen”.

Läs projektets slutrapport här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!