07-01: Kundmöte 2015

Detta projekt avser att analysera yngre generationers synsätt på Göteborg Energi samt de krav de ställer på sin energileverantör.

Projektet tar sitt avstamp i olika typer av servicemöten, befintliga och framtida tänkbara. Resultatet av studien kan innebära att Göteborg Energi på ett bättre sätt kan utforma sina serviceprocesser för att på ett ännu bättre sätt kunna möta kundernas krav på kvalitet i den nära framtiden.

Projektet är indelat i tre etapper. I etapp ett studeras hur servicemöten mellan kundserviceavdelningen vid Göteborg Energi och kunder genomförs. Etapp två består av deltagande observationer av befintliga kunder som syftar till att illustrera deras beteende och livssituation. Den tredje etappen består av djupintervjuer med potentiella kunder födda på 1980-talet och ett antal workshops där de får diskutera hur de skulle vilja att framtida servicemöten med energibolag gestaltade sig. De scenarios som genereras kommer även att presenteras vid workshops med kundservicepersonal respektive ledning på Göteborg Energi.

I projektgruppen ingår ek. mag. Stavroula Giannakis, ek. lic. Malin Sundström, docent Mikael Lind (informatik) och ek. dr Nicklas Salomonson. Samtliga ingår i EM-gruppen (Encounters & Markets Research Group) vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.

Projektansvarig är Nicklas Salomonson och bitr. projektansvarig är Mikael Lind.

Bilder på projektgruppen

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

Stavruola Giannakis

Stavruola Giannakis

Mikael Lind

Mikael Lind

Malin Sundström

Malin Söderström

Läs slutrapporten här.

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!