06-12: Processintegrationsaspekter vid framställning av

syntetisk naturgas från förgasat biobränsle

Gas förväntas spela en central roll i framtidens energisystem. Ökad användning av naturgas ger möjlighet att ersätta olja och kol inom industrin, bygga effektiva kraftvärmeanläggningar samt erbjuda transportsektorn ett miljövänligare alternativ till diesel och bensin. Naturgas är dock ett fossilt bränsle och det finns idag intresse att undersöka möjligheten att förgasa biomassa för att framställa en syntetisk naturgas (SNG), även kallad biometan, som skulle kunna distribueras i naturgasnätet.

Syftet med projektet är att utveckla kunskapen om hur processintegrationsmetoder kan användas för att identifiera synergieffekter mellan olika processdelar vid framställning av syntetisk naturgas (SNG) från biomassa, och därmed skapa konkurrenskraftiga möjligheter för denna teknik.

Målet för projektet är att identifiera ekonomiskt intressanta möjligheter till processintegration inom en anläggning för framställning av biometan. Tonvikt kommer att läggas på möjligheter till besparingar av el och ökad omvandling av biomassa till biometan.

Projektet genomförs i samarbete med Göteborg Energis projekt GoBiGas.

Projektet bedrivs vid institutionen Energi och miljö, avdelningen Värmeteknik och maskinlära på Chalmers i Göteborg.

Deltagande forskare är biträdande professor Simon Harvey (projektansvarig) och Stefan Heyne (doktorand).

Simon Harvey

Simon Harvey

Stefan Heyne

Stefan Heyne

 Läs slutrapporten här

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!