06-05: Metanisering IV utan ekonomi

Naturgasnätet i Sverige byggs ut för att kunna ersätta olja och kol inom industrin, bygga effektiva kraftvärmeanläggningar samt för att erbjuda transportsektorn ett alternativ till diesel och bensin. Till nätet kommer det att byggas upp en infrastruktur för distribution för andra gaser än naturgas.

Naturgas är ett fossilt bränsle och i detta projekt studeras därför möjligheten av att förgasa biomassa för att framställa en så kallad syntetisk naturgas (SNG) för eventuell anslutning till det befintliga naturgasnätet. För att få distribuera SNG på det svenska naturgasnätet måste dock särskilda kravspecifikationer vara uppfyllda.

Den största råvarupotentialen i södra Sverige står skogsbruket för i form av avverkningsrester och stamved från gallring. Det kommer också att finnas en stor avfallspotential i framtiden. Den framtida tillgängliga biomassapotentialen i södra Sverige kan uppskattats till 34 TWh.

Det finns ett antal olika principiella tekniker att tillgå för förgasning av biomassa. Förgasningen kan ske i fast eller i en så kallad fluidiserad bädd. Den fluidiserade bädden är att föredra vid större kapaciteter. Ett lokaliseringsalternativ är att placera en förgasningsanläggning i närheten av naturgasnät, råvara och avsättningsmöjligheter för spillvärme.

Det finns goda tekniska möjligheter att distribuera SNG från förgasning i naturgasnätet. Ekonomiskt kommer det dock att finnas ett behov av långsiktiga investerare samt offentliga stöd.

Krister Sjöström

Vera Nemanova

Läs mer om projektet här.

Här kan du läsa projektets första delrapport.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!