06-01: Förverkligandet av potentialen för förgasad biobränsle i Sverige och Finland – drivkrafter och blockeringsmekanismer i framväxten av ett nytt innovationssystem

Energi- och transportsektorn står inför en radikal förändring om den skall kunna motverka pågående klimatförändringar. Ett sätt att möta detta hot är att ta fram ny, kommersiellt gångbar teknik som är koldioxidneutral och sprida denna i stor omfattning. Förgasning av biomassa är en sådan teknisk möjlighet som kan bidra till att skapa förnyelsebar el, värme, fordonsbränsle och plast. Förgasningstekniken finns i Sverige i form av långt gångna pilot- och demonstrationsprojekt och en omfattande kompetens. Ett kommersiellt genombrott har ännu ej inträffat, trots att tekniken har varit föremål för statligt och privat intresse under flera årtionden.

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera framväxten av innovationssystem kring förgasningstekniken i olika länder, däribland Sverige och Finland. Genom att studera vilka drivkrafter alternativt blockeringsmekanismer som formar teknikens utveckling och spridning kommer vi att kunna ta fram konkreta råd till beslutsfattare, både på företag och i statliga organisationer (nationell och EU-nivå), som är intresserade av att industriellt förverkliga förgasningstekniken.

Projektet bedrivs vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers i Göteborg. Professor Staffan Jacobsson är projektledare och teknologie licentiat Hans Hellsmark arbetar i projektet som doktorand.

Staffan Jacobsson

Hans Hellsmark

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!