05-14: Marknadsanalys av utbud och framtida utbud på

energigrödor för värmeproduktion

Analyser utifrån odlarens perspektiv av energigrödor är nödvändiga för att bedöma det framtida utbudet såväl som den framtida efterfrågan.

Den här studien syftar till att undersöka attityden till energigrödor bland svenska lantbrukare samt analysera hur lantbrukarna värderar olika egenskaper för olika odlingsalternativ. Egenskaperna innefattar inte bara intäkter och kostnader utan även bl.a. flexibilitet (odlingsperiod etc.) och närmiljö (öppna landskap etc.). Även inbördes påverkan mellan olika alternativ och deras egenskaper kommer att kunna studeras. Projektet syftar även till att studera hur olika styrmedel och förändringar av dessa påverkar odlarens val av gröda. Resultatet kommer också att ta formen av en kostnads nytto analys för att studera miljöeffekter av den producerade energin vilket är baserade på odlarnas val av olika grödor.

 

Ansvarig för projektet är Susanne Paulrud på IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg. Susanne har sedan 1994 arbetat med forskning & utveckling av energigrödor och andra biobränslen.

 

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!