05-13
Energikombinat för kostnadseffektiv minskning
av koldioxidutsläpp - en systemstudie

Målet med projektet är att jämföra kostnadseffektivitet för minskning av koldioxidutsläpp i biobränsle-energikombinatanläggningar med andra sätt att använda biobränsle och andra bränsleslag med låga koldioxidutsläpp (naturgas i första hand).

Tonvikten läggs på energiprocesser med avskiljning av koldioxid. Utgångspunkten för jämförelsen är en viss mängd naturgas och en viss mängd biobränsle som används i moderna kraftvärmeanläggningar med höga prestande.
Exempel på alternativ som kommer att jämföras:

  • Naturgaskombikraftvärme med koldioxidavskiljning

  • H-framställning från förgasat biobränsle (energikombinat integrerad med fjärrvärme), ev med koldioxidavskiljning

  • H-framställning från förgasat biobränsle (fristående), ev med koldioxidavskiljning

  • H-framställning från naturgas (med och utan koldioxidavskiljning)

  • BIGCC (biobränsleförgasning med kombikraftvärmecykel) med koldioxidavskiljning

  • BIGCC med koldioxidavskiljning (före förbränning) och metanisering av den behandlade syngasen

  • H-framställning med CO-avskiljning från förgasad svartlut (energikombinat integrerad med massaindustrin)

Jämförelsen syftar till att kvantifiera och diskutera kostnadseffektiviteten för minskning av koldioxidutsläpp av dessa olika processalternativ, under olika framtida förutsättningar (energipriser, infrastruktur för elproduktion, styrmedel), dvs scenarier. I projektet ingår vidareutvecklingen av scenarier anpassade till projektets syfte.

Projektet bedrivs vid avdelningen Värmeteknik och maskinlära på Chalmers i Göteborg.

Deltagande forskare är Docent Simon Harvey (projektansvarig) och Eva Andersson (doktorand).

 

 

 

 

Läs slutrapporten här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!