05-06
Forskningsanläggning för vågkraft

Forskningsstiftelsen har bidragit till ett projekt om vågkraft. Testanläggningen ligger söder om Lysekil och kommer fullt utbyggd att innehålla tio vågkraftaggregat med boj och generator samt 30 bojar utan generator.

Utanför Islandsberg söder om Lysekil har en stor röd boj sjösatts. Detta är starten för projektets fullskalestudier. Bojen är tre meter i diameter och i början ska man studera bojens rörelser i olika vågförhållanden för att se vilka krafter som uppstår i förankringslinorna. Senare ska den kopplas ihop med en generator som placeras på havsbotten cirka 25 meter ner. Generatorn med bottenfundament kommer att väga 20 ton.

Enkel och robust teknik

För att boj och generator ska fungera och hålla för vågornas påfrestningar strävar forskarna efter en enkel och robust teknik utan onödig mekanik. Man har arbetat med att utveckla den nya vågkrafttekniken under tre år, men det återstår ytterligare arbete och undersökningar innan det är dags för kommersiella anläggningar.

För att få erfarenhet om hur en fullstor anläggning fungerar och påverkar omgivningen kommer testanläggningen vid Islandsberg att innehålla tio kompletta vågkraftaggregat och ytterligare 30 bojar utan generator.

Projektet genomförs vid Uppsala universitet med professor Mats Leijon som projektansvarig.

Läs slutrapporten här.

Principskiss vågkraft.

Skissen visar bojar uppe vid vattenytan och generatorer nere på havsbotten.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!