03-03

Val av drivmedel i transportsektorn: En undersökning av

inlåsningseffekter med hjälp av socio-tekniska scenarier

Av de miljö- och resursproblem som vägtransportsektorn står inför kan ett antal lösas med stegvisa förbättringar av existerande teknik. För att klara av ett ökande gap mellan utbud och efterfrågan på råolja och krav på minskade koldioxidutsläpp krävs dock en mer radikal förändring. En övergång till koldioxidneutrala bränslen som inte baseras på råolja kan inte ta formen av en enkel substitution utan kommer att medföra en omformning av stora delar av det tekno-ekonomiska systemet kring fordon och bränslen. Stora delar av resursbasen, infrastruktur och drivline- och bilteknik kommer att behöva bytas ut. Även förhållandet till övriga delar av energisystemet kommer med säkerhet att förändras. Dessutom krävs förändringar av regleringar och företagens kund- och leverantörsstrukturer och eventuellt kan transportmönstren komma att påverkas. Projektet syftar till att finna lämpliga strategier för att få igång en förändringsprocess utan att riskera att hamna i kostsamma återvändsgränder.

Projektet drivs vid Chalmers avdelning för miljösystemanalys med tekn dr Björn Sandén som projektansvarig.

Karl Jonasson (bild t h) är doktorand vid Avdelningen för miljösystemanalys vid Institutionen för energi och miljö på Chalmers. Han arbetar sedan 2003 med forskning kring miljöbedömning av ny teknik i sektorer där man eftersträvar stora systemförändringar. Med hjälp av bl.a. livscykelanalys (LCA) och s.k. socio-tekniska scenarier har han studerat val av alternativa drivmedel i transportsektorn.

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!