02-09

Förstudie till projekt rörande biobränsleförgasning i Göteborg


Slutrapport: Projektbeskrivning Biokombi Rya ¿ Biobränsleförgasning i synergi med produktion av kraft, värme och drivmedel, av Ingrid Nyström och Per-Åke Frank, CIT Industriell Energianalys AB.

En förstudie har genomförts och lett fram till att ett systeminriktat forsknings- och utvecklingsprojekt har formulerats. Projektet föreslås få en generell inriktning och genomföras gemensamt av ett antal aktörer med kompetens inom övergripande miljö- och energisystemanalys, teknisk systemanalys och teknisk systemdesign för biobränsleförgasning och biokombinat. Beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå föreslås stå som mottagare. Ett sådant projekt kan ge ökad information om systemeffekter, teknik, kostnader och miljöeffekter inför en eventuell storskalig introduktion av biobränsleförgasning knutet till någon form av biokombinat. Det kan också leda till resultat och slutsatser som kan stödja beslut rörande utvecklingsinsatser, styrmedel, investeringar i biokombinat och hur kombinaten ska utformas.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!