02-05

Förstudie inför pilotproduktion av bioalkylat och bio-jet A1 i Göteborg


Projektet avser en förstudie inför pilotproduktion av delvis biobaserade drivmedel, el och fjärrvärme i Göteborg. Som råvara används en kombination av biomassa och naturgas. Drivmedlen är avsedda för otto-motorer respektive jet-turbiner. Projektet tillämpar industriellt fungerande termokemiska processer på både biologisk råvara och naturgas och syftar till produktion av delvis biobaserade produkter som används för att substituera fossila drivmedel.
En stor del av ingående energi blir tillgänglig i form av högtrycksånga och denna kan nyttiggöras dels för elproduktion och dels till fjärrvärme. Anläggningskonceptet bygger på att ovan nämnda termiska energi tas tillvara på ett lämpligt sätt.

Ansvar för projektet har företaget Oroboros AB (vd Per Hedemalm) som samarbetar med Chalmers för vetenskapliga och experimentella frågeställningar. Ansvarig på Chalmers är docent Börje Gevert, institutionen för teknisk ytkemi.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!