01-03

Skötselstrategier för maximering och minimering

av upptag och ackumulation av tungmetaller i Salix

vid tillförsel av aska och slam

Målsättningen med detta projekt är att utveckla förslag till skötselåtgärder som kan användas för att styra upptag och ackumulation av metaller i Salix (energiskog) som gödslas med slam från reningsverk eller biobränsleaska.

Förhoppningen är att projektet ska ge svar på vilka möjligheter och risker som kan vara förknippade med att använda slam och aska vid gödsling av energiskog, samt att ge förslag på skötselrekommendationer till Salixodlare för att de ska kunna hantera eventuella risker då slam eller aska används som gödningsmedel. De skötselåtgärder som studeras inom projektet är vattentillgång, reglering av pH samt olika mineralnäringsbalanser i gödselmedel.

För projektet ansvarar fil dr Göran Wallin vid avdelningen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!