01-01

Hushållens värderingar och energibeteenden


Slutrapport: Hushållskunder på energimarknaden - beteenden och värderingar, av Annika Carlsson-Kanyama, FOI Stockholm, Anna-Lisa Lindén, Lunds universitet och Björn Eriksson, FOI Stockholm, rapport nr 181 från Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier vid FOI.

Hushållens beteenden och attityder till energianvändning i bostaden har undersökts i syfte att öka kunskapen om denna kundgrupp på energimarknaden samt dess segmentering i underkategorier baserade på energieffektiviseringspotentialer. Bakgrunden till projektet är energiföretagens traditionella sätt att betrakta hushållskunder nämligen som en i huvudsak homogen kategori, vilket uppenbarligen inte är korrekt. Faktaunderlaget består av en enkätundersökning till 600 hushåll samt intervjuer med hushåll och fastighetsägare. Faktorer som olika kundgrupper värderar som betydelsefulla identifieras. Fem stora kundsegment kan då urskiljas nämligen hushåll i småhus, hushåll i flerbostadshusens lägenheter, fastighetsägare till flerbostadshus, unga hushåll samt medelålders och äldre hushåll. Utgående härifrån är det möjligt att utveckla en informationsstrategi med ett behovsanpassat innehåll för varje målgrupp inom hushållens kundsegment på energimarknaden.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!