00-10

Biobränslebaserade kraftvärmetekniker i gruppcentraler, fjärrvärmesystem och industrin - framtida möjligheter tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.


Slutrapport: "Framtida biobränslebaserade kraftvärmetekniker i gruppcentraler, fjärrvärmesystem och industrin", av Åsa Marbe, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers.

Projektet har genomförts inom ramen för strategiska stiftelsens nationella forskarskola "Program Energisystem". Det skulle enligt ursprunglig plan fokusera på småskalig kraftvärme (ca 5 - 40 MW el). I samförstånd med Göteborg Energi kom dock tyngdpunkten efter hand att ligga på att studera olika systemlösningar för integrering av en bioförgasningsanläggning till ett större kraftvärmeverk. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna har analyserats. Dessutom har förändringar i de lokala och globala CO-utsläppen beräknats. Olika tekniska systemlösningar har studerats. De ekonomiska utvärderingarna har genomförts dels för olika ägandeförhållanden av kraftvärmeanläggningar och dels för olika styrmedel såsom skatt, elcertifikat och handel med utsläppsrätter.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!