00-06

QoS IP networking and future network services


Slutrapport: QoS IP networking and future network services, av professor Sven Tafvelin, Datorteknik, Chalmers.

Kvaliteten (Quality of Services, QoS) i samband med datakommunikation karaktäriseras av sådana egenskaper som garanterad bandbredd, maximalt accepterad fördröjning, sluttidpunkt för viss överföring etc. Målet för detta projekt var att studera och förbättra QoS-redskapen och därmed tjänsterna i framtidens datakommunkationsnätverk. Två områden studerades särskilt. Det första rörde begreppet trafikacceptans: Vilka trafikkrav skall accepteras och vilka skall avvisas? Detta är beslut som måste tas trots att precist beslutsunderlag oftast saknas. Det andra området rörde Traffic Engineering (TE), d v s frågor som: Hur skall datanätverket utnyttjas på bästa sätt för att tillfredsställa de kundkrav som ställs? Vilka QoS-garantier skall lämnas och hur skall trafikbehovet läggas för att garantin skall uppfyllas? Hur skall man agera när felsituationer uppstår?

Resultaten av forskningsarbetet har publicerats i ett antal vetenskapliga artiklar.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!