00-04

Energi- och miljösystemanalys av biobränslesystem


Slutrapport: Energianalys av biogassystem och Miljöanalys av biogassystem, av Pål Börjesson och Maria Berglund, rapport nr 44 respektive 45 från avdelningen för Teknik och Samhälle vid Lunds tekniska högskola.

I den första rapporten redovisas beräkningar baserade på litteraturuppgifter om dels de totala insatser av primärenergi som krävs för att framställa biogas, dels biogasutbytet för olika substrat. Analysen omfattar delprocesserna insamling, hantering och transport av substrat, drift av biogasanläggning samt transport och spridning av rötrest, samt olika substrat såsom stallgödsel, vall, betblast, halm, organiskt hushållsavfall, slakteriavfall etc. Den totala energiinsats som krävs för att driva biogassystemen motsvarar enligt beräkningarna i normalfallet ca 20-40% av den producerade biogasens energiinnehåll. Torra substrat skulle teoretiskt kunna transporteras upp till ca 700 km innan nettoenergiutbytet blir negativt.

I den andra rapporten analyseras olika biogassystem vad avser såväl direkta som indirekta miljöeffekter jämfört med olika referenssystem. Resultaten från denna studie visar på betydelsen av att optimera utformning och lokalisering av biogassystem för att maximera de potentiella miljövinster som dessa kan ge upphov till samt för att minimera potentiella negativa effekter.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!