Forskning och utveckling 

Energiområdet befinner sig i ständig utveckling. Klimatfrågan är i centrum. Men frågorna är långt mer komplexa än så. Vi vill ligga i framkant och satsar på forskning och utveckling på flera plan. Vi vill erbjuda våra kunder eftertraktade och attraktiva energilösningar.

Vi finansierar extern forskning och utveckling genom vår Stiftelse för forskning och utveckling. Vi bedriver egna både större och mindre utvecklingsprojekt, och vi deltar i branschgemensamma forskningsprojekt. Vi samarbetar även intensivt genom många partnerskap med bland andra Chalmers och Volvobolagen. Vi vill ta vårt ansvar i framtidsfrågorna och ser därför forskning och utveckling som en central ingrediens i vår vision om det hållbara Göteborgssamhället.

Göteborg Energi fokuserar sin forsknings- och utvecklingssatsning på tre områden, se faktarutan. Våra FoU- projekt skall bidra till bättre social hållbarhet, bättre ekologiska lösningar, och bättre affärer. 

Vi siktar in oss på resurseffektiva lösningar och fokuserar på biogas och förnybar el. Vårt största FoU-projekt handlar om att göra biogas av skogsavfall genom förgasning.

En annan och mycket omfattande utmaning handlar om det som brukar kallas smarta elnät. Ett flertal olika utvecklingar samverkar som gör att elnäten måste bli ”smartare”. Vindkraft skall kopplas in i elnäten, elbilar är på frammarsch, behov av lagring av el ökar, elproduktion i hushåll genom tex solceller väntas öka – allt detta och lite till ställer nya krav på våra eldistributionssystem. Samtidigt har den resurseffektiva fjärrvärmen delvis parallella utmaningar. Vårt fokus handlar här om att hitta bra lösningar för el- och värmesystemen i samverkan. Vi kallar det smarta energisystem.

För mer information om prioriterade områden inom forskning och utveckling kontakta , 0725-213694

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!